Voor ouders


Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan de leerlingen goed samen te werken met de ouders. 
Voor het goede verloop van het onderwijs aan uw kind is uw betrokkenheid op het onderwijs van groot belang.  

Hoe dit vorm gegeven wordt, kunt u vinden bij de kopjes in de zijlijn.